จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ Choowap.com จองที่พักอ่าวนาง จองที่พักไร่เลย์ จองที่พักเกาะลันตา จองที่พักเกาะพีพี จองที่พักกระบี่ แนะนำที่พักกระบี่ ท่องเที่ยวกระบี่

รีวิว เขากาโรส

รีวิว เขากาโรส
รีวิว เขากาโรส
รีวิว เขากาโรส
รีวิว เขากาโรส

1. เขากาโรส

เขากาโรส ชื้อของเขานี้มีที่มาจากคำว่า กาโรส เป็นภาษามลายู แปลว่าขรุขระ เรียกตามลักษณะของเขา ซึ่งเป็น

เเขาหินปูนที่ตั้งช้อนกันหลายลูก เขาปูนลูกใหญ่ที่สุดทอดตัวอยู่ในแนวทิศตะวันออกเฉียงเหนือ-ตะวันออกเฉียงใต้

เป็นที่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ในบริเวณนี้ยังมีภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ อีกทั้งยังมีทะเลใน และถ้ำที่สวยๆ

งามอีกหลายถ้ำให้เที่ยวอีกด้วย

หน้าผาหินปูน เป็นหน้าผาสูงตระหง่านของเขากาโรส ซึ่งทอดตัวสู่ทะเลอันดามัน มีความยาวเกือบ 8 กิโลเมตร

ขนานไปกับคลองกาโรส และป่าชายเลน แนวหน้าผาซึ่งแหว่งเว้าชวนให้จินตนาการเป็นรูปต่างๆ ดังเช่น รูปนกฮูก รูปจระเข้

คลองขนาบน้ำ อยู่ตรงข้ามเขากาโรส บริเวณปากคลองที่ไหลลงทะเลอันดามันขนาบด้วยเขาหินปูนสองลูก

สองฝั่งคลองเต็มไปด้วยป่าชายเลนสภาพสมบูรณ์ เป็นที่อาศัยของปลาตีน ปูก้ามดาบ และสัตว์อีกนานาชนิด

หากโชคดีอาจพบลิงแสม

ทะเลใน มีลักษณะเป็นแอ่งล้อมรอบด้วยเขาหินปูน เข้าออกได้ทางเดียว คือทางคลองลอดที่อยู่ระหว่างเขาหินปูน

ทั้งสองลูก ภายในทะเลกว้างขวางและมีต้นโกงกางขึ้นกระจายทั่วบริเวณ ส่วนตามหน้าผาก็อุดมไปด้วยต้นจันทน์ผา

ปรง และเต่าร้าง

อ่าวทองม้า เป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณเขากาโรส ล้อมรอบด้วยหินปูนสามด้าน หน้าผาเขาหินปูนด้ายตะวันออก

นั้นหากสังเกตุให้ดีจะมีลักษณะคล้ายกับใบหน้าคน ถัดมาเป็นหน้าผาด้านทิศตะวันตกมีภาพเขียนสมัยก่อน

ประวัติศาสตร์สองกลุ่ม กลุ่มแรกเป็นรูปคนและรูปคล้ายตะขาบ กลุ่มที่ 2 เป็นรูปกำลังเต้นและวิ่ง

 

 

 


 

โรงแรมในเมืองกระบี่