จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ Choowap.com จองที่พักอ่าวนาง จองที่พักไร่เลย์ จองที่พักเกาะลันตา จองที่พักเกาะพีพี จองที่พักกระบี่ แนะนำที่พักกระบี่ ท่องเที่ยวกระบี่

พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา

พิพิธภัณฑ์ชุมชนเกาะลันตา


พิพิธภัณฑ์ชุมชนชาวเกาะลันตา ตั้งอยู่ที่อาคารทีี่ว่าการอำเภอเกาะลันตาหลังเก่า ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการปรับปรุงอาคารหลังนี้ให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมื่อปี พ.ศ.2550 ภายในพิพิธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของชาวชุมชนเกาะลันตาดั้งเดิม