จองง่ายๆ จ่ายเบาๆ Choowap.com จองที่พักอ่าวนาง จองที่พักไร่เลย์ จองที่พักเกาะลันตา จองที่พักเกาะพีพี จองที่พักกระบี่ แนะนำที่พักกระบี่ ท่องเที่ยวกระบี่

รีวิว น้ำพุร้อนเค็ม

รีวิว น้ำพุร้อนเค็ม
รีวิว น้ำพุร้อนเค็ม
รีวิว น้ำพุร้อนเค็ม
รีวิว น้ำพุร้อนเค็ม

1. น้ำพุร้อนเค็ม

บ่อน้ำพุร้อนเค็ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 บ้านควน ต.ห้วยน้ำขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ จัดได้ว่ามีความมหัศจรรย์และเป็นธรรมชาติที่สุด

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในเนื้อที่ป่าชุมชนประมาณ 110 ไร่ มีบ่อน้ำพุร้อนเค็มที่เรียงรายเล็กใหญ่ถัดกันไปถึง

14 บ่อ บ่อน้ำพุร้อนเค็มแห่งนี้มีความเค็ม 10 ppm อุณหภูมิของน้ำในบ่อประมาณ 40 - 47 องศาเซลเซียส มีลักษณะใสสะอาด

สะท้อนกับท้องฟ้าเป็นสีมรกต นักท่องเที่ยวรวมทั้งคนในพื้นที่ต่างนิยมที่จะมาแช่น้ำ เพราะมีความเชื่อว่าสามารถรักษาโรค เช่น

โรคเบาหวาน โรคปวดเมื่อยตามข้อกระดูก โรคไหลเวียนโลหิต โรคผดผื่นคัน รวมทั้งมีบ่อโคลนอีก 1 บ่อ ซึ่งสามารถนำมาพอกหน้า

พอกตัวรักษาสิว ฝ้า และโรคผิวหนังได้ แต่ระยะหลังกลับเงียบหายไปเนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก ถนนทางเข้าหมู่บ้านจนถึง

บ่อน้ำพุร้อนเค็มยังคงเป็นป่า และต้องเดินด้วยเท้า

 

ต่อมาประมาณปี 2544 ทางจังหวัดกระบี่ก็ได้มีการผลักดันให้บ่อน้ำพุร้อนเค็มแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบ "สปา" และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องจะยกระดับให้เป็น 1 ของเอเซีย ล่าสุดเมื่อปี 2547 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ว่าจ้างบริษัทวิศวกรรม สุวรรณภูมิ

เพื่อเข้ามาศึกษาความเป็นไปได้ ในการพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนเค็มแห่งนี้ให้เป็น "สปา" ระดับเอเซีย

 


นายวิเวก ผิวดำ นายก อบต.ห้วยน้ำขาว กล่าวว่า หากมีการพัฒนาให้เป็นสปาที่ใหญ่ที่สุดในเอเซียจะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้

มีงานทำ ได้จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองที่มีอยู่มากมาย รวมทั้งเรื่องของการคมนาคมที่จะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เนื่องจากว่าภาคเอกชน

ก็จะเข้ามาลงทุนในรูปของการท่องเที่ยวแบบครบวงจร โดยจะกันพื้นที่ป่าชุมชนไว้ทั้ง 110 ไร่ และพื้นที่รอบๆ จะเป็นของภาคเอกชน

ที่จะเกิดการลงทุนซึ่งจะช่วยสร้างงานให้กับประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก

 

 

 


 

โรงแรมในเมืองกระบี่